ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ ОД 23,990!! – (02) 323 - 8463

 Fujitsu Hitachi
       

За нас

ХИДРО СЕТ Дооел увоз – извоз Скопје, е компанија во 100% приватна сопственост која работи на македонски пазар веќе 20 години.

Главна дејност е:

 • Продажба на опрема за климатизација
 • Монтажа и пуштање во работа на опремата
 • Сервис на продадената опрема
 • Постпродажен сервис на опрема за климатизација

Во 2012 има 6 – 10 постојано вработени, воглавно инженерски и технички кадар, и повеќе од 30 соработнички подкооперантски компании, како:

 • проектантски куќи
 • инсталатерски фирми (со 30 – 80 – тина вработени) кои ги ангажира за негови потреби
 • монтерски фирми
 • сервисни фирми

Производи кои ги поседува на лагер во Скопје:

За индивидуална и централна климатизација – директна експанзија

 • Сплит системи ѕидни (со јачина од 9000 – 30000 ВТu) ON/OFF и инвертери
 • Мобилни клима уреди (со јачина од 12000 BTu)
 • Kаналски клима уреди (со јачина од 18000 – 60000 BTu) ON/OFF и инвертери
 • Касетна изведба на клима уреди (со јачина 36000 – 45000 BTu) ON/OFF и инвертери
 • Парапетни клима уреди (со јачина од 18000 – 60000 BTu) ON/OFF и инвертери
 • VRF системи (модуларни системи за централна климатизација)

За централна климатизација и инустриско ладење – водени системи:

 • воздушно ладени чилери од сите големини (само ладење)
 • воздушно ладени чилери од сите големини (само ладење и топлотни пумпи)
 • водено ладење чилери од сите големини (само ладење и топлотни пумпи)
 • извршни елементи за централна климатизација:
 • вентилоконвентори (фенкојлери)
 • касетни вентиконвентори,
 • хидро бловери (каналски вентилоконвектори)
 • клима комори за централна климатизација и други

За централна климатизација воздушни системи:

 • кровни (Roof Top) пакетни единици (со јачина од 17-155 kW)
 • само ладење топлински пумпи
 • само ладење + греење со природен гас

За специјална за ладење – клима ормари:

 • Клима ормари за одржувањена температуратаи влажност во технички соби и сервер простории

За греење:

 • Топлотни пумпи (воздух вода)
 • Конвективни панел греалки

Од самото основање ХИДРО СЕТ e застапник за повеќе странски реномирани компании, за кои е овластен дистрибутери сервисер на македонскиот пазар за делот за опрема за греење, вентилација и климатизација (HVAC).
Како една од најстарите приватни компании во Македонија во овој бизнис на македонскиот пазар има богата и значајна референтна листа на инсталирана опрема во Македонија.

Контакт

 • ул.Даме Груев блок 2, лок.4 ,Центар
 • Скопје
 • + 389 2 3238 463
 • + 389 2 3161 600
 • + 389 2 3115 452

 e-mail: info@hidroset.mk

www.hidroset.mk 

Локација

Испрати порака

© Hidro set DOOEL Skopje 2023