ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ ОД 23,990!! – (02) 323 - 8463

 Fujitsu Hitachi
       

Сплит системи

Низ повеќе годишнотот работење од самиот почеток најзастапени по број се популарните сплит системи (splited) – раздвоени кои се најпрактични за монтажа и истовремено заради раздвоениот кондензатор и компресор (надворешна единица) од испарувачот (внатрешна единица). Практичноста и достапноста на цената овозможија масовна продажба на вакви единици низ годините од најразлични производители.

 

Постојат повеќе изведби на внатрешни единици од сплит системите:

– Ѕидна (High..) најзастапени во вкупниот број на продадени единици

ang 1

– Парапетна или конзолна (Convertible console)

ang 2

– Касетна (Cassette)

deeee

– Каналска (Ducted)

ang 3

– Вертикална на под (Floor Standing)

ang 4

И другите изведби на внатрешните единици од различни производители.

Секоја од изведбите на внатрешните единици има своја специфика и предност за посебна намена.Заради релативно лесна монтажа, поефтина продажба и цена наоѓаат масовна апликација во најразлични објекти, почнувајќи и од:

 • Станови,
 • Деловни простории,
 • Канцеларии,
 • Изложбени салони,
 • Ресторани,
 • Кафе барови,
 • Хотели,
 • Производни погони … и многу други примени.

Најчести јачини (големини на клима уредите) се:

– Ѕидна (High..) и

– Парапетна и конзолна(Convertible console)

9000 Btu (2.5 kW)

12000 Btu (3.5 kW)

18000 Btu (5.0 kW)

24000 Btu (6.5 kW)

30000 Btu (8.5 kW)

– Касетна (Cassette)

18000 Btu (5.0 kW)

24000 Btu (6.5 kW)

30000 Btu (8.5 kW)

45000 Btu (12.0 kW)

54000 Btu (14.5 kW)

– Каналска (Ducted)

24000 Btu (6.5 kW)

45000 Btu (12.0 kW)

60000 Btu (17.0 kW)

– Вертикална под (Floor Standing)

45000 Btu (12.0 kW)

54000 Btu (14.5 kW)

Истите изведби можат да се сретнат и во други големини (помеѓу овие вредности).

 ang 5

Контакт

 • ул.Даме Груев блок 2, лок.4 ,Центар
 • Скопје
 • + 389 2 3238 463
 • + 389 2 3161 600
 • + 389 2 3115 452

 e-mail: info@hidroset.mk

www.hidroset.mk 

Локација

Испрати порака

© Hidro set DOOEL Skopje 2023